#1 2020-09-13 09:09:36

DanielleI2
Member
Registered: 2020-09-13
Posts: 1

RÁNG GIÀU ĐI | Tinh tế


Posted on Thursday January 01, 1970


Posted on Thursday January 01, 1970


Posted on Thursday January 01, 1970


Posted on Thursday January 01, 1970


Posted on Thursday January 01, 1970


Posted on Thursday January 01, 1970


Posted on Thursday January 01, 1970

Điện thoạiiPhone, iPad, iOS   RÁNG GIÀU ĐI   congalete31 phút  Bình luận: 2     Nhận  thông  báo      Thì bạn chả cần quan tâm giá SGK hay xăng tăng giá.
Chả cần mấy trăm bạc lẻ         Thích    Chia sẻ  Báo xấu   Tags: iostinhtefact    2 Bình luận     hemilo29 phút  Cũng chưa chắc đâu!!.
trongductran.tdtĐẠI BÀNG 8 phút  Lúc đó bạn sẽ chuyển sang quan tâm đến hàng chục thứ khác.
Ví dụ như thuế này, cướp này, con cái ăn chơi trác táng này, v.v.
Bởi mới nói, đời là bể khổ.

Qua được bể khổ cũng chính là lúc qua đời ????                        Xem tất cả (0)

Offline

W88yes

Board footer

Powered by FluxBB