Điện thoại Android i cuồng mới nói về Fortnite bị gỡ khỏi App Store và Play Store

Epic Games sẽ mất trắng 26,7.
minhthuvc28 phút Bình luận: 2 i cuồng mới nói về Fortnite bị gỡ khỏi App Store và Play Store, Epic Games sẽ mất trắng 26,7 triệu USD mỗi tháng Vậy thử hỏi chiều ngược lại thì App Store và Play Store sẽ mất trắng bao nhiêu $/tháng.
Tại sao Tinhte luôn đưa tin 1 chiều.
Và tại sao ko là đa chiều.


Thursday January 01, 1970

Thằng Epic Games mất 27 triệu $

tháng thì 2 thằng kia cũng sẽ mất bao nhiêu.
Hóng.


Thursday January 01, 1970

Ios 2 Bình luận nightwish47TÍCH CỰC 16 phút A và G thu 30%

Vậy 26tr là 70%.
Tính ra 26 x 3 / 7 = 11tr Xuân Quốc NguyễnĐẠI BÀNG 13 phút Hai thằng kia như muỗi đốt inox.

Và lấy đó làm bài học cho các nhà phát triển khác muốn học theo Epic

Tham 30% để giờ mất luôn 70% còn lại.

Mình thấy các báo đều đăng tin này chứ phải mỗi Tinh tế đâu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *